Nieuws

Overtuigend totaalpakket aan dienstverlening voor Designer Outlet Roermond

Overtuigend totaalpakket aan dienstverlening voor Designer Outlet Roermond

1 mei 2017 door Robert Ruisch

!/media/uploads/images/Roermond.jpg!De 4e fase van het Designer Outlet Roermond (een uitbreiding met meer dan 50 winkels) is op woensdag 12 april officieel geopend. Direct daarna waren er in het Paasweekeinde 150 duizend bezoekers in het outlet center tussen Goede Vrijdag en Tweede Paasdag.

Lees verder ›
Vitaliteitsbenchmark 2017: Ondanks optimisme ook zorg om vitaliteit binnensteden

Vitaliteitsbenchmark 2017: Ondanks optimisme ook zorg om vitaliteit binnensteden

11 april 2017 door Tim van Huffelen

Onderzoek Goudappel Coffeng naar economische vitaliteit 100 grootste centrumgebieden

De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Dat wordt duidelijk uit de tweede editie van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017 van Goudappel Coffeng. Hoewel de economie aantrekt blijven de ontwikkelingen zorgelijk in een deel van de middelgrote steden. Daar dalen namelijk bezoekersaantallen, neemt de concurrentie van steden dichtbij toe en is nog vaak sprake van een centrum met een té weinig onderscheidend karakter.

Lees verder ›

'Volop interactie tijdens eerste 'Battle of the Modes'

24 februari 2017 door Bas Govers

Volop interactie tijdens eerste ‘Battle of the Modes’
Tijdens de afsluitende borrel waren de studenten en de inleiders het al snel eens. Deze eerste editie van ‘Battle of the Modes’ (over de mobiliteit van vandaag en in de toekomst) verdiende zeker een vervolg. Vlak daarvoor was in de Utrechtse Blikopener deze intensieve kennis- en discussiesessie afgerond tussen ruim 35 studenten en de vertegenwoordigers van de kennisinstellingen.

Lees verder ›

Tilburg wil toon aangeven op gebied van mobiliteitsveranderingen

13 februari 2017 door Sander van der Eijk

Goudappel Coffeng heeft meegewerkt aan de nieuwe mobiliteitsaanpak voor Tilburg. Die heeft de gemeente samen met de stad opgesteld. De stad gaat onder meer lopen en fietsen stimuleren. Verder gaat de gemeente verder met het slim geleiden van autoverkeer. De Raad heeft deze nieuwe aanpak 14 november 2016 vastgesteld.

Sander van der Eijk, die aan dit project, in navolging van Ron Bos, heeft meegewerkt namens Goudappel Coffeng: “Speerpunten in het nieuwe beleid zijn onder meer: slimme technologie, gedrag en samenwerking in een gezonde balans brengen met verbetering van infrastructuur. Tilburg gaat meer investeren in het stimuleren van lopen en fietsen, marketing & gedrag en slimme toepassingen van technologie. Het nieuwe beleid is erop gericht dat voetgangers meer ruimte krijgen. Daarnaast is de fiets het vervoermiddel bij uitstek in de stad, maar ook steeds meer voor grotere afstanden in de regio. De fietspaden worden steeds drukker. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe fietsroutes met meer kwaliteit.”

Technologie wordt ook gebruikt om verkeer zoveel mogelijk over de tangenten, ringbanen en cityring te leiden. Doel daarvan is om de Tilburgse verblijfsgebieden zoveel mogelijk vrij van doorgaand gemotoriseerd verkeer te houden.

Proeftuinen

Sander van der Eijk: “De gemeente wil experimenteren in zogenoemde Tilburgse proeftuinen. Marktpartijen die mee willen denken worden uitgenodigd om ideeën in te dienen. Dit is het beginpunt van een nieuwe werkwijze waarbij we samen met de stad en de gebruiker gaan werken aan de bereikbaarheid van onze stad en regio.” Iedereen die wil meedoen kan zich aanmelden via mobiliteit2040@tilburg.nl.

Tilburg wil een attractieve, leefbare en gezonde stad zijn. Slimme mobiliteit moet dat mogelijk maken.

Lees verder ›

Akkoord over grensoverschrijdend verkeer

20 december 2016 door Roderik Tonen

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en Gelderland, Limburg, Overijssel en Noord-Brabant willen het grensoverschrijdend verkeer verbeteren. De vijf partners leggen zich vooral toe op het personenvervoer per spoor. Maandag 19 december ondertekenden zij tijdens een verkeersconferentie een samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder ›

'Meer asfalt sluit niet aan op economische groei van steden'

17 december 2016 door Bas Govers

Op Thanksgiving was het weer zover. Een volkomen verkeersinfarct in Los Angeles. Niet dat ze daar niets gewend zijn; highway 405 wordt in de volksmond ook wel 4 à 5 genoemd, verwijzend naar het aantal uur dat je er gemiddeld doorbrengt. Het sprookje van de ‘city of highways’ is veranderd in een nachtmerrie. Als ergens duidelijk is dat de weg naar alsmaar meer asfalt doodloopt, is dat in Los Angeles. In november stemde de bevolking per referendum in met een belastingverhoging voor beter openbaar vervoer: dat levert het plaatselijk openbaarvervoerbedrijf $ 3,5 mrd per jaar op. Daarmee komt de weg vrij voor een transformatie van mobiliteit. (Dit essay, van Pepijn van Wijmen en Bas Govers, is gepubliceerd in het Financieele Dagblad van zaterdag 17 december)

Lees verder ›

Regionale afspraken over perifere detailhandel

6 december 2016 door Guido Scheerder

Regio FoodValley heeft beleid opgesteld voor perifere detailhandel (zoals woonboulevards) en grootschalige detailhandelsvestigingen (zoals warenhuizen), in nadrukkelijke samenwerking met Goudappel Coffeng.

Lees verder ›

Verkeerskunde, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid hand in hand tijdens ‘De Actieve Stad’

23 november 2016 door Marco Aarsen

De nieuwe rol van de voetganger en de fietser in de openbare ruimte. Dat was het thema van de themamiddag die door Goudappel Coffeng in het Amsterdamse Eye op woensdag 16 november werd georganiseerd. Ruim 80 belangstellenden woonden deze middag bij en deden kennis op, wisselden standpunten uit en lieten zich inspireren door collega-verkeerskundigen, -planologen of –stedenbouwkundigen. “Een zeer inspirerende bijeenkomst voor ieder van ons,” weet stadsstrateeg Bas Govers. “Het was erg goed om te zien hoe begrippen en disciplines als verkeerskunde en ruimtelijke kwaliteit c.q. stedenbouwkunde steeds meer met elkaar vervlochten raken. Wij willen daar graag een platform voor zijn.”

Lees verder ›

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›