Nieuws

1 op 100 parkeerplaatsen moet oplaadpunt hebben voor elektrische auto's

9 mei 2017 door Aukje van de Reijt

Gemiddeld één procent van alle openbare parkeerplaatsen moet een laadpaal voor elektrische voertuigen hebben. Zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van overheid, marktpartijen en kennisinstituten. Het onafhankelijke Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) presenteert de resultaten in de vorm van Kencijfers eind mei 2017.

Lees verder ›

'Volop interactie tijdens eerste 'Battle of the Modes'

24 februari 2017 door Bas Govers

Volop interactie tijdens eerste ‘Battle of the Modes’
Tijdens de afsluitende borrel waren de studenten en de inleiders het al snel eens. Deze eerste editie van ‘Battle of the Modes’ (over de mobiliteit van vandaag en in de toekomst) verdiende zeker een vervolg. Vlak daarvoor was in de Utrechtse Blikopener deze intensieve kennis- en discussiesessie afgerond tussen ruim 35 studenten en de vertegenwoordigers van de kennisinstellingen.

Lees verder ›

'Meer asfalt sluit niet aan op economische groei van steden'

17 december 2016 door Bas Govers

Op Thanksgiving was het weer zover. Een volkomen verkeersinfarct in Los Angeles. Niet dat ze daar niets gewend zijn; highway 405 wordt in de volksmond ook wel 4 à 5 genoemd, verwijzend naar het aantal uur dat je er gemiddeld doorbrengt. Het sprookje van de ‘city of highways’ is veranderd in een nachtmerrie. Als ergens duidelijk is dat de weg naar alsmaar meer asfalt doodloopt, is dat in Los Angeles. In november stemde de bevolking per referendum in met een belastingverhoging voor beter openbaar vervoer: dat levert het plaatselijk openbaarvervoerbedrijf $ 3,5 mrd per jaar op. Daarmee komt de weg vrij voor een transformatie van mobiliteit. (Dit essay, van Pepijn van Wijmen en Bas Govers, is gepubliceerd in het Financieele Dagblad van zaterdag 17 december)

Lees verder ›

Door de A2 tunnels bij Maastricht

16 december 2016 door Luc Prinsen

Gisteren is de A2-tunnel bij Maastricht geopend. Goudappel Coffeng heeft hier op diverse fronten aan meegewerkt. Zo is het projectbureau A2 en de gemeente tijdens de bouw en de voorbereiding hiervan ondersteund met allerlei werkzaamheden zoals bijvoorbeeld adviezen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement. Collega Luc Prinsen, in Maastricht aanwezig om assistentie te verlenen bij het inregelen van het nieuwe verkeerssysteem, legde vanmorgen met zijn dashcam zijn eerste rij-impressie vast van een rit door de tunnel.

Lees verder ›

Nieuwe raamovereenkomst beleidsadvies provincie Noord-Holland

15 december 2016 door Wim Korver

De samenwerkingspartners Goudappel Coffeng, APPM, Decisio en Tauw tekenden op 13 december 2016 de nieuwe raamovereenkomst voor beleidsadviesdiensten met de provincie Noord-Holland. Na het vorige raamcontract 2011-2016 sloten partijen een nieuwe overeenkomst af tot minimaal 2019.

Lees verder ›

Fiets ‘verovert’ iets meer ruimte in verkeersmodel van de toekomst

6 december 2016 door Stefan de Graaf

De fietser ervaart steeds vaker dezelfde problematiek als de automobilist: fietsdrukte op het fietspad, stallingsproblemen en zelfs fietsfiles. De fiets, met zijn verdiensten en mogelijkheden voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid, verdient het om dezelfde serieuze aandacht te krijgen als de auto. Dus ook betreft onderzoek, kennis, beleid en monitoring.

Maar fietsnetwerken zijn vaak te grof. Niet alle beschikbare kennis over de fiets zit in het verkeersmodel en bij de bouw van het verkeersmodel komt de fiets pas in beeld nadat eerst de auto, de vrachtauto en het OV aandacht hebben gekregen. Daarmee doen we het belang van de fiets echt te kort. Mede daarom publiceerden we vorig jaar een artikel in NM Magazine over de noodzaak tot het verbeteren van de (positie van de) fiets in verkeersmodellen. Het is niet slechts bij die oproep gebleven. Inmiddels hebben we in de regio Haaglanden de eerste pilot achter de rug en presenteerden we dit onlangs op het CVS-congres

Stefan de Graaf, Consultant Transport Modelling bij Goudappel Coffeng: “De volgende stap wordt ook al gezet: in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken we nu aan de actualisatie van de verkeersmodellen in die regio, waarbij we echt stappen zetten om de fiets volwaardig mee te nemen. De verkeersmodellen in de MRDH worden daarmee de eerste operationele (multimodale) verkeersmodellen in Nederland die specifiek voor het doorrekenen van fietsbeleid worden toegerust.”

Lees verder ›

Verkeerskunde, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid hand in hand tijdens ‘De Actieve Stad’

23 november 2016 door Marco Aarsen

De nieuwe rol van de voetganger en de fietser in de openbare ruimte. Dat was het thema van de themamiddag die door Goudappel Coffeng in het Amsterdamse Eye op woensdag 16 november werd georganiseerd. Ruim 80 belangstellenden woonden deze middag bij en deden kennis op, wisselden standpunten uit en lieten zich inspireren door collega-verkeerskundigen, -planologen of –stedenbouwkundigen. “Een zeer inspirerende bijeenkomst voor ieder van ons,” weet stadsstrateeg Bas Govers. “Het was erg goed om te zien hoe begrippen en disciplines als verkeerskunde en ruimtelijke kwaliteit c.q. stedenbouwkunde steeds meer met elkaar vervlochten raken. Wij willen daar graag een platform voor zijn.”

Lees verder ›

Krachtenbundeling voor medewerking aan masterplan binnenstad Amsterdam

11 november 2016 door Christiaan Kwantes

Stad-Forum, het adviesorgaan van het college van B&W van de gemeente Amsterdam, gaf tijdens de museumnacht het startschot voor ‘de week van de stad’. Dit jaar zal Stad-Forum een 'Masterplan Binnenstad Amsterdam' ontwikkelen dat een antwoord moet geven op de hoge gebruikersdruk in de binnenstad. Het onderwerp komt dagelijks terug in de plaatselijke media. Burgemeester Eberhard van der Laan zei hier eerder over: ,,Het is vijf voor twaalf.’’

Lees verder ›

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›