Nieuws

Proef op A58: doorontwikkeling C-ITS biedt grote kansen

Proef op A58: doorontwikkeling C-ITS biedt grote kansen

29 maart 2017 door Paul van Beek

De proef met de spookfiledienst op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is afgerond. Drie jaar van in de praktijk ontwikkelen en testen van de achterliggende techniek en benodigde processen leiden tot de conclusie dat C-ITS reële kansen biedt voor Nederland én Europa om de veiligheid en doorstroming op de wegen te verbeteren. Het project heeft een grote stap gezet in de ontwikkeling van coöperatieve diensten. Met verdere toepassing van de opgedane kennis en opschaling gaan dit soort diensten een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid.

Lees verder ›

Tilburg wil toon aangeven op gebied van mobiliteitsveranderingen

13 februari 2017 door Sander van der Eijk

Goudappel Coffeng heeft meegewerkt aan de nieuwe mobiliteitsaanpak voor Tilburg. Die heeft de gemeente samen met de stad opgesteld. De stad gaat onder meer lopen en fietsen stimuleren. Verder gaat de gemeente verder met het slim geleiden van autoverkeer. De Raad heeft deze nieuwe aanpak 14 november 2016 vastgesteld.

Sander van der Eijk, die aan dit project, in navolging van Ron Bos, heeft meegewerkt namens Goudappel Coffeng: “Speerpunten in het nieuwe beleid zijn onder meer: slimme technologie, gedrag en samenwerking in een gezonde balans brengen met verbetering van infrastructuur. Tilburg gaat meer investeren in het stimuleren van lopen en fietsen, marketing & gedrag en slimme toepassingen van technologie. Het nieuwe beleid is erop gericht dat voetgangers meer ruimte krijgen. Daarnaast is de fiets het vervoermiddel bij uitstek in de stad, maar ook steeds meer voor grotere afstanden in de regio. De fietspaden worden steeds drukker. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe fietsroutes met meer kwaliteit.”

Technologie wordt ook gebruikt om verkeer zoveel mogelijk over de tangenten, ringbanen en cityring te leiden. Doel daarvan is om de Tilburgse verblijfsgebieden zoveel mogelijk vrij van doorgaand gemotoriseerd verkeer te houden.

Proeftuinen

Sander van der Eijk: “De gemeente wil experimenteren in zogenoemde Tilburgse proeftuinen. Marktpartijen die mee willen denken worden uitgenodigd om ideeën in te dienen. Dit is het beginpunt van een nieuwe werkwijze waarbij we samen met de stad en de gebruiker gaan werken aan de bereikbaarheid van onze stad en regio.” Iedereen die wil meedoen kan zich aanmelden via mobiliteit2040@tilburg.nl.

Tilburg wil een attractieve, leefbare en gezonde stad zijn. Slimme mobiliteit moet dat mogelijk maken.

Lees verder ›

Boekpresentatie en debat ‘Snelweg x Stad’

8 februari 2017 door Christiaan Kwantes

Op woensdag 15 februari wordt op de TU Delft de boekpresentatie en het debat georganiseerd waar de resultaten van de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad’ aan een breed publiek worden getoond. Goudappel Coffeng leverde hieraan ook een inhoudelijke bijdrage. Voor deze ontwerpstudie naar het verbeteren van ringwegen in de stad heeft Goudappel Coffeng (Christiaan Kwantes en Laura Groenendijk) 1 van de 7 voorstellen uit het boek ontworpen, samen met UN Studio, 2Getthere en Geophy. Case A10, Amsterdam Lelylaan.

Lees verder ›

SimSmartMobility gelanceerd – 19 partners tekenen intentie voor doorontwikkeling

27 januari 2017 door Paul van Beek

Op vrijdag 27 januari 2017 hebben Connecting Mobility, TNO en TUDelft het eerste prototype van SimSmartMobility gelanceerd en gedemonstreerd. SimSmartMobility is wereldwijd een uniek simulatieplatform om bereikbaarheidseffecten en potentieel ook leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen te simuleren. Het prototype is het afgelopen halfjaar ontwikkeld door de drie initiatiefnemers.

Lees verder ›

Reisadvies bij grote evenementen Amsterdam werkt

23 december 2016 door Paul van Beek

Een proef met een nieuwe aanpak van reisadvies en verkeersmanagement bij grote evenementen rond Amsterdam heeft goede resultaten opgeleverd. Zo waren vrijwel alle 200.000 bezoekers van de concerten van De Toppers in de Arena (Amsterdam Zuidoost) in het pinksterweekend van 2016 op tijd bij hun concert. Op de aanrijroutes stonden kort voor het begin van de concerten geen files meer. Ook waren bezoekers die routeadvies kregen via Flitsmeister en Livecrowd, en dit opvolgden, meer te spreken over de bereikbaarheid van het Arena-gebied.

Lees verder ›

Akkoord over grensoverschrijdend verkeer

20 december 2016 door Roderik Tonen

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en Gelderland, Limburg, Overijssel en Noord-Brabant willen het grensoverschrijdend verkeer verbeteren. De vijf partners leggen zich vooral toe op het personenvervoer per spoor. Maandag 19 december ondertekenden zij tijdens een verkeersconferentie een samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder ›

'Meer asfalt sluit niet aan op economische groei van steden'

17 december 2016 door Bas Govers

Op Thanksgiving was het weer zover. Een volkomen verkeersinfarct in Los Angeles. Niet dat ze daar niets gewend zijn; highway 405 wordt in de volksmond ook wel 4 à 5 genoemd, verwijzend naar het aantal uur dat je er gemiddeld doorbrengt. Het sprookje van de ‘city of highways’ is veranderd in een nachtmerrie. Als ergens duidelijk is dat de weg naar alsmaar meer asfalt doodloopt, is dat in Los Angeles. In november stemde de bevolking per referendum in met een belastingverhoging voor beter openbaar vervoer: dat levert het plaatselijk openbaarvervoerbedrijf $ 3,5 mrd per jaar op. Daarmee komt de weg vrij voor een transformatie van mobiliteit. (Dit essay, van Pepijn van Wijmen en Bas Govers, is gepubliceerd in het Financieele Dagblad van zaterdag 17 december)

Lees verder ›

Door de A2 tunnels bij Maastricht

16 december 2016 door Luc Prinsen

Gisteren is de A2-tunnel bij Maastricht geopend. Goudappel Coffeng heeft hier op diverse fronten aan meegewerkt. Zo is het projectbureau A2 en de gemeente tijdens de bouw en de voorbereiding hiervan ondersteund met allerlei werkzaamheden zoals bijvoorbeeld adviezen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement. Collega Luc Prinsen, in Maastricht aanwezig om assistentie te verlenen bij het inregelen van het nieuwe verkeerssysteem, legde vanmorgen met zijn dashcam zijn eerste rij-impressie vast van een rit door de tunnel.

Lees verder ›

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›