Nieuws

'Volop interactie tijdens eerste 'Battle of the Modes'

24 februari 2017 door Bas Govers

Volop interactie tijdens eerste ‘Battle of the Modes’
Tijdens de afsluitende borrel waren de studenten en de inleiders het al snel eens. Deze eerste editie van ‘Battle of the Modes’ (over de mobiliteit van vandaag en in de toekomst) verdiende zeker een vervolg. Vlak daarvoor was in de Utrechtse Blikopener deze intensieve kennis- en discussiesessie afgerond tussen ruim 35 studenten en de vertegenwoordigers van de kennisinstellingen.

Lees verder ›

CROW proeft ‘Drukte op het fietspad’

19 januari 2017 door Lotte van den Munckhof

Kenniscentrum CROW organiseerde op donderdag 12 januari een proeverij over het thema: ‘drukte op het fietspad’. Op het menu stonden talrijke initiatieven en onderzoeken waar diverse organisaties momenteel aan werken. Goudappel Coffeng stond als aperitief op de kaart.

Lees verder ›

Mobiliteit en Gedrag Begrijpen en beïnvloeden in top-5 van CROW-kennis en tools

22 december 2016 door Lotte van den Munckhof

Kennisplatform CROW kijkt terug op het afgelopen jaar en maakte een top-5 van (nieuw geïntroduceerde) kennis en tools die in het werkveld van verkeer, vervoer, mobiliteit en infrastructuur in de spotlight stonden. Na een ontwerpwijzer Fietsverkeer, een richtlijn drempels, plateaus sn uitritten staat de uitgave Mobiliteit en gedrag – Herkennen en beïnvloeden op de derde plaats. Hieraan leverde Goudappel Coffeng een grote bijdrage.

Deze CROW-uitgave bevat theoretische en praktische kennis voor iedereen die werkzaam is in het vakgebied van verkeer en vervoer. Met de kennis kan met relatief beperkte investeringen (ten opzichte van infrastructurele maatregelen) verkeersveiligheid worden vergroot. De uitgave is ontstaan vanuit de vraag van de verkeers- en vervoersector naar kennis over verkeersgedrag als uitgangspunt voor beleid. Met de kennis leert de lezer verkeers- en vervoersbewegingen te bekijken ‘met de gedragsbril op’. De uitgave is tot stand gekomen door een grote groep gerenommeerde professionals als Matthijs Dicke-Ogenia (Goudappel Coffeng), Gerard Tertoolen, Ewoud Vink en Cees Wildervanck.

Lees verder ›

Krachtenbundeling voor medewerking aan masterplan binnenstad Amsterdam

11 november 2016 door Christiaan Kwantes

Stad-Forum, het adviesorgaan van het college van B&W van de gemeente Amsterdam, gaf tijdens de museumnacht het startschot voor ‘de week van de stad’. Dit jaar zal Stad-Forum een 'Masterplan Binnenstad Amsterdam' ontwikkelen dat een antwoord moet geven op de hoge gebruikersdruk in de binnenstad. Het onderwerp komt dagelijks terug in de plaatselijke media. Burgemeester Eberhard van der Laan zei hier eerder over: ,,Het is vijf voor twaalf.’’

Lees verder ›

Huishoudens met dubbel inkomen: autogebruik meer afhankelijk van onderlinge afstemming

20 september 2016 door Marie-José Olde Kalter

In het kader van haar promotieonderzoek doet Marie-José Olde Kalter onderzoek naar veranderingen in mobiliteitsgedrag, zowel op individueel als huishoudniveau. Daarvoor maakt zij gebruik van de data uit het Mobiliteitspanel Nederland, een initiatief van de Universiteit Twente, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en Goudappel Coffeng.

Lees verder ›

Reclame kán verkeersveiligheid in gevaar brengen

22 juni 2016 door Frank Aalbers

Bij de lokale, provinciale en landelijke overheid levert het steeds vaker hoofdbrekens op: reclame langs de weg, en zeker de nieuwste vormen van reclame-uitingen (zoals LED-reclame), nemen niet alleen in aantal en omvang toe maar blijken ook een complex onderwerp waar het gaat om regelgeving. Om discussies te voorkomen wordt vaak verwezen naar de gevaren voor de verkeersveiligheid maar: leiden het licht en de bewegingen wel bovenmatig af van de rijtaak?

Lees verder ›

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›