Nieuws

Reisadvies bij grote evenementen Amsterdam werkt

23 december 2016 door Paul van Beek

Een proef met een nieuwe aanpak van reisadvies en verkeersmanagement bij grote evenementen rond Amsterdam heeft goede resultaten opgeleverd. Zo waren vrijwel alle 200.000 bezoekers van de concerten van De Toppers in de Arena (Amsterdam Zuidoost) in het pinksterweekend van 2016 op tijd bij hun concert. Op de aanrijroutes stonden kort voor het begin van de concerten geen files meer. Ook waren bezoekers die routeadvies kregen via Flitsmeister en Livecrowd, en dit opvolgden, meer te spreken over de bereikbaarheid van het Arena-gebied.

Lees verder ›

Nieuwe raamovereenkomst beleidsadvies provincie Noord-Holland

15 december 2016 door Wim Korver

De samenwerkingspartners Goudappel Coffeng, APPM, Decisio en Tauw tekenden op 13 december 2016 de nieuwe raamovereenkomst voor beleidsadviesdiensten met de provincie Noord-Holland. Na het vorige raamcontract 2011-2016 sloten partijen een nieuwe overeenkomst af tot minimaal 2019.

Lees verder ›

Krachtenbundeling voor medewerking aan masterplan binnenstad Amsterdam

11 november 2016 door Christiaan Kwantes

Stad-Forum, het adviesorgaan van het college van B&W van de gemeente Amsterdam, gaf tijdens de museumnacht het startschot voor ‘de week van de stad’. Dit jaar zal Stad-Forum een 'Masterplan Binnenstad Amsterdam' ontwikkelen dat een antwoord moet geven op de hoge gebruikersdruk in de binnenstad. Het onderwerp komt dagelijks terug in de plaatselijke media. Burgemeester Eberhard van der Laan zei hier eerder over: ,,Het is vijf voor twaalf.’’

Lees verder ›

Noord-Hollandse detailhandel in beeld

10 november 2016 door Tim van Huffelen

Samen met Majolée RetailVastgoedAdvies heeft Goudappel Coffeng de Detailhandelsmonitor Noord-Holland 2016 opgesteld. In deze monitor zijn alle feiten rondom de Noord-Hollandse detailhandel op een rij gezet. Dit is tot stand gekomen via een uitgebreide data-analyse en een interactief proces met de provincie en gemeenten in Noord-Holland. Zo blijkt dat de werkgelegenheid in de detailhandel nog steeds groeit, terwijl de leegstand ook in Noord-Holland de laatste jaren fors is toegenomen. Wel zijn de regionale verschillen groot.

Lees verder ›
‘Hoe kan de snelweg de stad helpen tot bloei te komen?’

‘Hoe kan de snelweg de stad helpen tot bloei te komen?’

16 september 2016 door Christiaan Kwantes

Tijdens de afgelopen zomerperiode zijn Europese experts, aangesloten bij het ‘Network for Urban Vitality’ op uitnodiging van Jan Hendrik Dronkers (Directeur-General Rijkswaterstaat) op het Marineterrein in Amsterdam bijeengekomen om een dag lang het debat te voeren over integrale aanpak van infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Lees verder ›

Goudappel Coffeng werkt aan bereikbaarheid centrum Hilversum

17 augustus 2016 door Tim van Huffelen

De bereikbaarheid van het centrum van Hilversum is verre van optimaal. Het imago van de bereikbaarheid is nog slechter. Aanleiding voor de gemeente Hilversum en het Centrummanagement om de bereikbaarheid te verbeteren. Eén van de oplossingen is de invoering van tweerichtingsverkeer op de Emmastraat, één van de belangrijkse aanrijdroutes. Goudappel Coffeng onderzocht in opdracht van Stichting Centrum Hilversum de economische effecten van deze verandering in bereikbaarheid. Onder meer door in te zoomen op de vindbaarheid en de logische routering. In onderstaand filmpje treft u een interview aan met Tim van Huffelen (Goudappel Coffeng) over de uitgevoerde werkzaamheden.

Op 13 juli heeft de gemeenteraad in Hilversum besloten tweerichtingverkeer in te voeren.

Lees verder ›

Vervoerders schetsen toekomstbeeld mobiliteit

1 augustus 2016 door Henk Doeke van Waveren

Nederland bereikbaar, leefbaar en concurrerend houden en binnen een uur van deur-tot-deur in de Randstad? De vervoerders RET, HTM, GVB, Q-buzz en NS hebben een gezamenlijk toekomstbeeld geschetst om Nederland en de Randstad in het bijzonder nu en in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden.

Lees verder ›
1 2 3 4 5 ... 7

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›