Nieuws

Goudappel Coffeng wikt en weegt mee met CROW

22 november 2016 door Floris Frederix

CROW heeft met een zestal vooraanstaande adviesbureaus de methode Wikken en Wegen ontwikkeld en in een aantal concrete projecten getoetst. Het programma Wikken en Wegen zorgt voor een betere onderbouwing en argumentatie en daarmee betere besluitvorming bij mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken.

Lees verder ›

'N50 is ook echt gevaarlijker geworden'

19 november 2016 door Job Birnie

In de Stentor een artikel over de N50, één van de belangrijkste verbindingen tussen het noorden en zuiden van ons land, die volgens de krant de afgelopen vier jaar een stuk gevaarlijker geworden. Het aantal weggebruikers nam in die periode rondom Kampen toe met 17 procent, en daarmee wordt de kans op ongelukken ook groter. Adviseur Job Birnie komt uitgebreid aan het woord in dit artikel.

Een deel van het artikel is hier te lezen.

Lees verder ›

Krachtenbundeling voor medewerking aan masterplan binnenstad Amsterdam

11 november 2016 door Christiaan Kwantes

Stad-Forum, het adviesorgaan van het college van B&W van de gemeente Amsterdam, gaf tijdens de museumnacht het startschot voor ‘de week van de stad’. Dit jaar zal Stad-Forum een 'Masterplan Binnenstad Amsterdam' ontwikkelen dat een antwoord moet geven op de hoge gebruikersdruk in de binnenstad. Het onderwerp komt dagelijks terug in de plaatselijke media. Burgemeester Eberhard van der Laan zei hier eerder over: ,,Het is vijf voor twaalf.’’

Lees verder ›

Noord-Hollandse detailhandel in beeld

10 november 2016 door Tim van Huffelen

Samen met Majolée RetailVastgoedAdvies heeft Goudappel Coffeng de Detailhandelsmonitor Noord-Holland 2016 opgesteld. In deze monitor zijn alle feiten rondom de Noord-Hollandse detailhandel op een rij gezet. Dit is tot stand gekomen via een uitgebreide data-analyse en een interactief proces met de provincie en gemeenten in Noord-Holland. Zo blijkt dat de werkgelegenheid in de detailhandel nog steeds groeit, terwijl de leegstand ook in Noord-Holland de laatste jaren fors is toegenomen. Wel zijn de regionale verschillen groot.

Lees verder ›
Fietsstraten vormen voer voor discussie

Fietsstraten vormen voer voor discussie

8 november 2016 door Rico Andriesse

Fietsstraten vormen voer voor discussie

Fietsstraten zijn op weg naar volwassenheid. Ongeveer twintig jaar geleden waaide dit fenomeen over uit Duitsland. Straten die weliswaar toegankelijk zijn voor autoverkeer maar waar de vormgeving zo is gekozen dat er maximaal aan de kwaliteitseisen voor een hoofdfietsroute wordt voldaan.

Lees verder ›

'Een van de vier slimme oplossingen voor de A58'

7 november 2016 door Paul van Beek

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility hebben een van de vier prijzen ontvangen voor 'Slimme oplossingen voor de A58'. Voor dit deel van de A58 tussen Breda en Tilburg is het plan om het verkeer goed af te wikkelen met niet-infra maatregelen. Daartoe hebben de gemeenten Breda en Tilburg en Rijkswaterstaat de markt uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen. In totaal zijn 40 oplossingen ingestuurd en zijn er door een vakkundige jury vier winnaars verkozen. Onze inzending is gedaan in samenwerking met partners Technolution, Be-Mobile, Brand MKRS Creative Agency en Flitsmeister.

Lees verder ›

‘Je krijgt 80 miljoen euro, maar kun je dat wel betalen?

1 november 2016 door Niels Voogt

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu trekt samen met NS, Prorail en lokale overheden in totaal 80 miljoen euro extra uit om het gebrek aan fietsenstallingen bij stations op te lossen. Omdat het zo'n zoektocht is een plekje voor de fiets te vinden, dreigt de reistijdwinst die de spoorwegen hebben geboekt voor treinreizende fietsers weer verloren te gaan, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.Er gaan steeds meer mensen met de fiets naar het station. Als niet wordt ingegrepen, dreigt in 2030 een tekort van 100.000 stallingsplaatsen. “De belangrijkste vraag hierbij is of gemeenten deze investeringen wel aankunnen,” zegt Niels Voogt van Goudappel Coffeng. “Niet alleen nu, maar vooral ook op termijn”.

Niels Voogt, adviseur Parkeren en Locatieontwikkeling, geeft nadrukkelijk aan dat de gemeenten nu aan zet zijn om het te investeren geld zo doelmatig mogelijk te besteden. “Minstens zo belangrijk is het om na de aanvangsinvestering een stalling te realiseren die de total cost of ownership (de beheers- en exploitatiekosten) op jaarbasis zo laag mogelijk weet te houden. Vaak heeft een gemeente namelijk geen of onvoldoende dekking voor de jaarlijks terugkerende kosten terwijl deze kosten ook voor de lange termijn flink kunnen oplopen. Een belangrijke sleutel daarbij is de manier waarop een gemeente het dagelijks beheer van fietsparkeervoorzieningen inkoopt en vormgeeft,” weet Voogt. “Het is van belang de juiste managementinformatie te verzamelen en te analyseren, zodat je kunt sturen op de exploitatie. Verder draagt het gebruik van digitale technieken bij aan een betere benutting van de stallingsruimte en lagere beheer en exploitatiekosten.’’
Om aan te geven wat er allemaal komt kijken en wat er mogelijk is bij het realiseren, beheren en exploiteren van fietsparkeervoorzieningen heeft Goudappel Coffeng eerder dit jaar alle praktische kennis hierover gebundeld in het inspiratieboek voor fietsparkeren: ‘Fiets mee van A naar P’. Hierbij komen werkelijk alle aspecten aan de orde waarmee gemeenten handvatten krijgen aangereikt om het te investeren geld ook zo efficiënt mogelijk in te zetten. “Een goed hulpmiddel om er voor te zorgen dat je na de investering van de 80 miljoen de rekening kunt blijven betalen,’’ stelt Voogt.

Lees verder ›

Gericht zoeken met de kruispuntdetective

31 oktober 2016 door Rico Andriesse

Bij het analyseren van ongevallen weten we in elk geval dat we niet alles weten. Zouden we desondanks toch een helder beeld kunnen krijgen van de verkeersonveiligheid op een bepaalde locatie? Met de kruispuntdetective gaan we intensief op zoek. Bijvoorbeeld door de betrokkenen bij ongevallen te zoeken en te interviewen. De kruispuntdetective staat centraal op een van de praktijktafels op het Nationaal Verkeerskunde Congres, aanstaande donderdag (3 november) in Zwolle.

Lees verder ›

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›