3 mei 2017 door Marco Aarsen

Samen aan de slag – dáár gaat het om als je met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden overlegt over plannen in hun directe omgeving. Als adviesbureau geven we vaak richting aan deze vorm van participatie en gaan dan met deze groepen in gesprek. Recent hebben we in Leeuwarden ook met een hele jonge groep gesproken: 50 scholieren van het Nordwin College uit Leeuwarden hebben gewerkt aan een plan voor hun schoolomgeving.

De bevindingen van deze jonge groep (12-13 jarigen) scholieren worden meegenomen in het integraal structuurplan (verkeerskundig, groen, ruimtelijk) dat Goudappel Coffeng ontwikkelt. Dit plan heeft betrekking op de omgeving van een HBO (Van Hall Larenstein), een MBO en een VMBO, allen ondergebracht op een gezamenlijk terrein in Leeuwarden.

Marco Aarsen, landschapsarchitect: “Uitdaging op dit terrein is de confrontatie van drie modaliteiten: auto (veel gebruikt voor HBO’ers), scooter/brommer (MBO’ers) en fiets (VMBO’ers). Bij deze laatste categorie zijn met name de eerstejaars het meest kwetsbaar. We hebben vooral met deze scholieren gesproken (een groep van 50 VMBO’ers) over wensen voor fietsparkeren, fietsroutes, autoparkeren, groen, chillen en spelen. Zij hebben samen een plan gemaakt voor hun schoolomgeving en dat aan ons gepresenteerd. Nu wij ook deze bevindingen verzameld hebben gaan we zelf verder met de integrale structuurschets (verkeerskundig, groen, ruimtelijk) voor het totale gebied.”

“Wat opviel was dat de scholieren zich best bewust zijn van hun omgeving en precies weten wat ze willen, aldus Marco Aarsen. "Wat overeen kwam met volwassenen was dat het gebied er voornamelijk moet zijn voor hen om te ''chillen''. Dus het gaat niet alleen maar om ruimte voor auto, fiets en scooter. Zoals volwassenen ook graag verblijfsplekken willen om elkaar te ontmoeten, zo willen deze scholieren samen kunnen chillen. Doordat ze zelf ook hadden zitten schetsen kwamen ze met goed doordachte ideeën aan. Omdat ze op kaarten hebben getekend, hebben ze al best zicht in structuren, samenhang en consequenties gekregen.”

Behalve Marco Aarsen zijn ook Johan Munsterman, Ron van den Heuvel en Dedjer Wijmenga bij dit project betrokken.

Marco Aarsen

Functie:
landschapsarchitect
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 72 27 29
mail Marco

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen waar Goudappel Coffeng te vinden is.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›