21 maart 2017 door Jeroen Roelands

Tijdens het Jaarcongres Parkeer24 op 6 april in Putten gaan vakgenoten met elkaar in gesprek tijdens zogenoemde Versnellingskamers. Goudappel Coffeng organiseert ook zo'n Versnellingskamer met de titel: Hoe houden we de Randstad mobiel?

In de Randstad is een stedelijke groeiopgave ontstaan. Steeds meer mensen willen in de stad wonen, en willen daar ook vooral stedelijk wonen. De uitdaging voor de stedelijke overheden is om dat binnen de bestaande grenzen van de (binnen)stad te realiseren.

96%
Bijna vanzelfsprekend is dat we daarbij moeten denken in dichtheden die tot dusverre alleen in buitenlandse metropolen (Tokyo, Londen, Parijs, New York) mogelijk leken. Kan dat met tegelijkertijd een hoge ruimtelijke kwaliteit? De gedachte is: ja, dat kan zeker, maar dan moeten we de ruimte anders inrichten. En dat kan vooral wanneer we veel minder ruimte reserveren voor parkeerplaatsen, een logische mogelijkheid daarbij is het verder stimuleren van een nog lager autobezit. De gemiddelde auto staat 96℅ van de tijd stil. Een parkeerplaats in een hoogstedelijke woonomgeving vertegenwoordigt een lage grondproductiviteit.

MaaS
Mobility as a Service (MaaS) biedt voor de inwoners van de stad een logische oplossing: je woont al in de nabijheid van de beste ontplooiingsmogelijkheden en voorzieningen, en dan ook nog altijd de beschikking over een gewenste vorm van vervoer, zonder de last van het bezit. Hoe kan/moet de stad dit faciliteren? Wat zijn de benefits voor de bewoners, voor projectontwikkelaars? Wat betekent dit voor het hanteren van parkeernormen? Welke barrières en risico's zijn er verder? Over welke doelgroepen hebben we het? In de MaaS Versnellingskamer willen we met de deelnemers aan de slag met deze vragen.

Schrijf in voor dit congres.

Jeroen Roelands

Functie:
manager Specialistenteam
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 54 11 71
mail Jeroen

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen waar Goudappel Coffeng te vinden is.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›