15 december 2016 door Wim Korver

De samenwerkingspartners Goudappel Coffeng, APPM, Decisio en Tauw tekenden op 13 december 2016 de nieuwe raamovereenkomst voor beleidsadviesdiensten met de provincie Noord-Holland. Na het vorige raamcontract 2011-2016 sloten partijen een nieuwe overeenkomst af tot minimaal 2019.

Goudappel Coffeng, APPM, Decisio en Tauw ondersteunen de provincie Noord-Holland de komende twee jaar bij vraagstukken op het vlak van onder meer ruimte, milieu, water, kennis en beleidsevaluatie en verkeer en vervoer. De provincie stelt zich de komende periode als doel om, samen met de omgeving, de regionale economie duurzaam aan te jagen. “We geven ruimte aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap. Dat doen we door nieuwe wegen te ontginnen voor werkgelegenheid, bereikbaarheid te vergroten, innovatie en duurzame energie te stimuleren, de vitaliteit van ons platteland te verbeteren en robuuste natuur- en recreatiegebieden te versterken,” aldus de provincie. De raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en loopt 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 keer een jaar verlenging.
De provincie Noord-Holland besteedt jaarlijks via de raamovereenkomst uiteenlopende producten en diensten aan zoals de levering van beleidsproducten, technische adviezen en onderzoek, en ook de inhuur van beleidsadviseurs, proces-, programma- en projectmanagers.

Wim Korver, manager Mobiliteit & Ruimte van Goudappel Coffeng: “De afgelopen jaren hebben wij in deze combinatie al onder meer gewerkt aan een volledige planstudie naar de Verbinding A8 en A9 (ten noordwesten van Amsterdam), evaluatie van (Noord-Hollandse) subsidies voor kleine infrastructuurprojecten en bijvoorbeeld een evaluatie van het project 'Blauwe Golf'. Dat is een maatregel in het kader van het programma Beter Benutten om vertraging door openstaande bruggen te verlagen. Wij zien uit naar de continuering van onze werkzaamheden voor deze mooie provincie.”

Wim Korver

Functie:
Manager Mobiliteit & Ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 29 04 14 49
mail Wim

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen waar Goudappel Coffeng te vinden is.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›