30 mei 2016 door Bas Govers

Tijdens het NGInfracongres 2016 op 26 mei op Schiphol heeft Goudappel Coffeng haar visie gepresenteerd op het nieuwe Asset Management. Marc van den Elzen en Bas Govers organiseerden samen een masterclass op dit onderwerp.

Kern van de visie is dat de twee traditionele werelden van asset management en mobiliteitsplanning met elkaar moeten worden verbonden in een cyclus van plannen, realiseren, benutten en instandhouden. 'Het gaat erom dat we sturen op maximaliseren van de maatschappelijke waarde van de assets in plaats van alleen op beschikbaarheid'. Asset owners staan voor de taak om hun assets vitaal te houden en dat vraagt binnen de snel veranderende maatschappelijke omgeving om meer dan het in goede technische staat houden. Het vraagt om het inspelen op maatschappelijke vragen, het verbinden van belangen van verschillende actoren en adaptief programmeren. Grote partijen als Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, ProRail, Vitens en de provincie Gelderland herkenden zich in de opgave en de gekozen oplossingsrichting.

Dit is geen zaak van die voor Kerst 2016 is geregeld, maar vraagt een langdurige transitieopgave waarbij het integraal kijken naar de visie, de organisatie,, de projectvorming en de financiering centraal staan.

De presentatie van Marc van den Elzen en Bas Govers.

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen waar Goudappel Coffeng te vinden is.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›