3 december 2015 door Tjitte Prins

Het maximaal mogelijke aantal van 40 deelnemers kwam 1 december bijeen in Den Haag voor de tweede uitvoering van onze cursusdag 'Verkeer & recht'. Voor wie nu niet mee kon doen: op 19 januari is een herkansing in Deventer.

'Verkeer: een bron voor juridische procedures', onder deze titel organiseren wij cursusdagen samen met advocatenkantoor Pels Rijcken. Ons doel: bruggen slaan tussen verkeerskundigen en planjuristen over hun wederzijdse afhankelijkheid, kennis delen en een ieder bij te praten over recente wijzigingen in jurisprudentie. De afgelopen cursusmiddag hebben Tjitte Prins, adviseur bij Goudappel Coffeng (vanuit Verkeer) en Danielle Roelands, partner en advocaat Omgevingsrecht bij Pels Rijcken (vanuit recht) hun kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van verkeer en recht met de aanwezigen.

Tjitte: "Al is een plan nog zo klein, bij de Raad van State kan het struikelen als een beschrijving van de verkeerseffecten ontbreekt. Dat vergeten mensen nog wel eens. Afgelopen dinsdag hadden we - helaas voor betrokkenen - een dergelijke casus aan de hand: een uitbreiding van een garagebedrijf in het buitengebied met slechts 200 m2". Daniëlle vult aan: "Een andere eyeopener voor velen was de gewijzigde regelgeving ten aanzien van parkeernormen. Die mogen voor nieuwe bestemmingsplannen namelijk niet meer in de Bouwverordening worden neergelegd. Dat moet geregeld zijn in het bestemmingsplan; dat kan onder andere door een dynamische verwijzing naar een parkeernota. De Raad van State heeft dat recentelijk bevestigd."

Een belangrijke meerwaarde van de cursusdag was de interactie tussen de twee betrokken vakdisciplines. Daar zitten immers in de praktijk ook de grootste risico's. Een jurist kijkt en denkt anders dan een verkeerskundige en omgekeerd. Onze gasten mochten eigen cases en vragen inbrengen. De 'Ladder van duurzame verstedelijking' bleek, net als in onze adviespraktijk, ook in de Haagse-sessie een actueel thema. Dat gold ook voor de flexibilisering van de ruimtelijke plannen. Tjitte: "Bij flexibele plannen moet je goed nadenken wat de maximale planinvulling is die tegelijkertijd reëel is. Een andere trend is dat verkeersmodellen steeds meer een hoog en een laag prognosescenario kennen. Het lage scenario gebruik je dan om de nut en noodzaak van een infrastructuurproject aan te tonen en het hoge om de robuustheid van de maatregelen te bepalen."

Ook meedoen? Dat kan op 19 januari (vol=vol)
Op 19 januari is de eerstvolgende kans onze cursusmiddag te volgen. Deze middag is in Deventer. Aanmelden kan via: "idelet.krukkert@goudappel.nl"mailto:ikrukkert@gpudappel.nl

Tjitte Prins

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 22 92 52 54
mail Tjitte

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen waar Goudappel Coffeng te vinden is.

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›